ACSI Grand Slam Eventing Cup

Klasse z paarden

Molencaten header

Competitievoorwaarden

De ACSI Grand Slam is een samenwerkingsverband van 3 verschillende hippische evenementen gesponsord door ACSI Dé campingspecialist van Europa, geïnitieerd in augustus 2023.

De evenementen die tellen voor de ACSI Grand Slam Cup Eventing in 2023 en 2024 zijn:
– Molecaten Ruiterdag – Hattem
– Ede
– Langedijk
De klasse Z van elke aangewezen eventingwedstrijd telt mee voor de ACSI Grand Slam.

Deelname
Bij deelname aan de klasse Z op de aangewezen eventingwedstrijden doe je automatisch mee aan de ACSI Grand Slam. Het is niet nodig om je hiervoor apart op te geven.

Bonus
ACSI zal een bonus toekennen in het geval dat een ruiter (niet ruiter/paard combinatie) deelneemt en succesvol is volgens het bonussysteem:
– een ruiter wint 2 opeenvolgende aangewezen eventingwedstrijden in de klasse Z, bonus van € 250,- bovenop het reguliere prijzengeld;
– een ruiter wint 3 opeenvolgende aangewezen eventingwedstrijden in de klasse Z op rij, wint de ACSI Grand Slam Cup Eventing en een bonus van € 1.000,- bovenop het reguliere prijzengeld.
Of
– een ruiter behaalt een podiumplaats (top drie) op twee opeenvolgende aangewezen eventingwedstrijden in de klasse Z, bonus van € 100,- bovenop het reguliere prijzengeld*.

– een ruiter behaalt een podiumplaats (top drie) op drie opeenvolgende aangewezen eventingwedstrijden in de klasse Z, bonus van € 200,- bovenop het reguliere prijzengeld*.
* Deze bonus wordt ook uitgereikt als er volgens de prijzenschaal minder dan drie prijswinnaars zijn in de klasse Z van de betreffende wedstrijd.

De bonuscyclus (drie opeenvolgende, verschillende evenementen klasse Z) voor elke ruiter begint op het moment van haar/zijn eerste overwinning of top drie klassering, ongeacht het kalenderjaar, van toepassing op opties zoals hierboven vermeld.

Per wedstrijd kom je met maximaal twee paarden in aanmerking voor het klassement van de ACSI Grand Slam. Bij deelname met meer dan twee paarden in de klasse Z gelden de beste twee resultaten.

HC starts tellen niet mee voor de ACSI Grand Slam.

Bij een gelijke stand om de eerste plaats in de klasse Z hebben beide het recht om hun bonuscyclus te starten. In het geval van een gelijke stand zal de bonus worden verdeeld onder de winnaars.

In het geval van buitengewone omstandigheden waarin een evenement niet kan worden georganiseerd, als gevolg van een beslissing van de wedstrijdorganisatie of de KNHS, zal de eerstvolgende aangewezen ACSI Grand Slam Cup Eventing in de klasse Z meetellen.

De bonus wordt uitbetaald nadat een cyclus van twee of drie aaneengesloten aangewezen eventingwedstrijden is voltooid en het resultaat definitief is bevestigd. De bonus wordt uitbetaald volgens de Nederlandse belastingregels.

De ruiter wordt uitgenodigd voor een prijsuitreiking die kan plaatsvinden op het evenement waar de cyclus is voltooid. ACSI en de deelnemende evenementen hebben het recht om de foto’s/afbeeldingen van de winnaar van een ACSI Grand Slam te gebruiken voor hun eigen promotie en communicatie.

Algemeen
Dit reglement moet gelezen worden in samenhang met de KNHS goedgekeurde vraagprogramma’s van elk deelnemend evenement aan de ACSI Grand Slam Cup Eventing. De ACSI Grand Slam Stuurgroep beslist over onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden die niet in dit reglement worden behandeld.

Deze stuurgroep zal ze interpreteren en een beslissing nemen op een manier die zoveel mogelijk verenigbaar is met de andere bepalingen van dit reglement.