Huisregels

1. Betreden van het terrein is voor een ieder altijd op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, schade en/of diefstal.

2. Kinderen/jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol kopen, consumeren of bij zich dragen. Hier zal streng op gecontroleerd worden.

3. Kinderen (t/m 12 jaar) betreden het terrein alleen onder begeleiding van een volwassene.

4. Honden en andere huisdieren moeten altijd aangelijnd zijn.

5. Houd je aan de aanwijzingen van organisatie, beveiliging, EHBO en bevoegd gezag. Beslissingen genomen door bovengenoemde instanties zijn bindend.

6. De organisatie kan personen de toegang weigeren die zich misdragen en/of verbaal en/of non-verbaal aanstootgevend gedrag vertonen.

7. Flyeren en/of tonen van andere reclame-uitingen is, zonder toestemming van de organisatie, verboden.

8. Professionele fotografen en of filmers moeten zich kenbaar maken aan de organisatie.

9. Blijf altijd achter de omheining. Zo worden ongelukken voorkomen.

10. Alle dieren op het terrein moeten met respect worden behandeld.

Veel plezier!